Artyom Tkachenko

Abigail
5.4

Abigail

Aug. 22, 2019

Abigail

Mlada devojka Abigail živi u gradu čije su granice bile zatvorene pre mnogo godina zbog epidemije misteriozne bolesti. Abbijev otac bio je jedan ...
The Blackout: Invasion Earth
6.0

The Blackout: Invasion Earth

Nijedan meteorit nije pogodio Zemlju, teroristi nisu postavili svet u opasnost, nije započeo atomski rat, ali nešto je pošlo po zlu. Kontakt ...
Gogol. A Terrible Vengeance
5.9

Gogol. A Terrible Vengeance

Ubrzo nakon Gogolove smrti, Bin ga naziva krivim za smrt kozaka i mladih žena u rukama mračnog konjanika, jer je on bio taj koji je naredio da se ...
Gogol. Viy
5.8

Gogol. Viy

Apr. 05, 2018

Gogol. Viy

Misteriozni tamni konjanik ubija mlade devojke u blizini sela Dikanke, a već je zaklao 11 žena. Nikolaj Gogol, pisar iz Sankt Peterburga, treba ...