Yan Tsapnik

Leaving Afghanistan
5.6

Leaving Afghanistan

May. 10, 2019

Leaving Afghanistan

BRATSTVO Pavela Lungina osim ratne akcije u atraktivnim i egzotičnim nedođijama Avganistana, nudi prilično duboku i temeljnu analizu ratnoljubive ...
Gogol. A Terrible Vengeance
5.9

Gogol. A Terrible Vengeance

Ubrzo nakon Gogolove smrti, Bin ga naziva krivim za smrt kozaka i mladih žena u rukama mračnog konjanika, jer je on bio taj koji je naredio da se ...
Gogol. Viy
5.8

Gogol. Viy

Apr. 05, 2018

Gogol. Viy

Misteriozni tamni konjanik ubija mlade devojke u blizini sela Dikanke, a već je zaklao 11 žena. Nikolaj Gogol, pisar iz Sankt Peterburga, treba ...
Six Degrees of Celebration 1914
4.5

Six Degrees of Celebration 1914

Pre 100 godina, Rusko carstvo … Badnjak. Decembarske čepove, praznična slavlja, muda i skromni luksuzni praznici, titulirali su plemiće i ...